AT YOUR SERVICE: Ang hiniusang pwersa sa Municipal Public Safety Office (MPSO), nga gilangkuban sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management (MDRRM), Local Enforcement, Traffic Management Group, ug Civil Security Unit (CSU)

Ang atong mga personahe sa MPSO kanunay nagtrabaho aron masinati sa katawhan ang malinawon ug haruhay nga kinabuhi dinhi sa Quezon, Bukidnon.