PHOTOS: Ang Brgy. Isolation Units nga giandam sa Brgy. Lumintao, Merangeran, Sta. Cruz, Palacapao, Puntian, ug San Jose, isip pagpalig-on sa COVID-19 response sa Quezon, Bukidnon.

Kini nga mga isolation units gipatukod pinaagi sa KALAHI-CIDSS ug sa lokal nga panggamhanan sa Quezon.