DISYEMBRE 17, 2020 – Ang kahibalo kinahanglan ampingan, patubuon, ug palambuon kay kini ang makapa-uswag sa panginabuhian.

Kini ang gipadayag ni Hon. Joseph Durotan sa mga ni-gradwar sa Filipino Native Delicacies (Kakanin) Workshop kay bisan man sa gamay nga puhunan kung madugangan ang kahibalo pinaagi sa experhinsya, mulambo ang kinabuhi inubanan sa paningkamot ug kakugi.

Gi-dasig sab sila ni Hon. Jay Areja nga gamiton ang gihatag nga higayon sa lokal nga panggamhanan sa Quezon pinaagi sa Technical Educational Skills Development Authority (TESDA) nga makabaton ang katawhan sa kaalam ug kahanas sa pagluto og lamian nga mga kakanin kay makapauswag kini sa panginabuhian.

Samtang ga-uswag ang atong lungsod, ga-uswag sab ang kinabuhi sa katawhan para walay mabiyaan.