LOOK: Alang sa seguridad sa mga bata nga pauli na gikan sa pag-skwela, gipatuman sa mga Enforcers sa Quezon Traffic Management group ang pag-tabok sa pedestrian lane ug insaktong parking.