DISYEMBRE 18, 2019 – Gi-ila og giplanohan sa Municipal Planning and Development Office sa Quezon kauban ni Mayor “Poling” Lorenzo ang mga problema sa garbage segregation og ang mga gi-kinahanglan nga lakang haron nga ma-solbad kini.

Gi-tahasan usab ni Mayor Lorenzo ang Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) ang pagsuta sa mga maayong pamaagi sa garbage segregation ug disposal.

Pina-agi sa pagsusi sa mga panginahanglanon, makahimo og mga balaodnon ug kalihokan haron nga ma-solusyonan ang problema sa basura.