Nagpahigayon ug inspeksyon sa kabarangayan ang Municipal Health Office sa ika-duhang semana sa Pito-pito (7-7) nga kampanya kontra dengue.

Nagpahimangno usab ang Municipal Health Officer nga si Dr. Lea Paula Catalan, uban ang Municipal Sanitation Inspector nga si Victor Garcia, sa pagyabo sa mga sudlanan sa tubig nga pwede maitlogan sa lamok sa kabalayan, sa matag-pito (7) ka adlaw.

Pinaagi sa pito-pito nga kampanya kontra dengue, naninguha ang LGU sa Quezon, Bukidnon nga mapugngan ang pag-pangitlog sa mga lamok, ug wala na’y ma-ospital gumikan sa sakit nga dengue.

The municipal health office has been conducting an inspection on the 7-7th week of the seven-seven campaign.

The Municipal Health Officer, Dr. The Municipal Health officer Lea Paula Catalan, with the municipal sanitation inspector, Victor Garcia, in the flood of water water water, can be put to mosquitoes in the kabalayan, in the 7th.

By Seven-Seven Anti-Dengue campaign, the LGU IN QUEZON, bukidnon is the mapugngan of the mosquitoes, and no one is able to hospital with dengue disease.