PROJECT UPDATE: Nagpadayon ang pagtukod sa istraktura nga kahimutangan sa Quezon Community Hospital!

Gibisita kini ni Mayor “Poling” Lorenzo arun masiguro nga nahasubay kini sa plano ug insakto ang plastar sa mga pasilidad.

Sa Quezon Community Hospital, sutaon ang kahimtang sa matag-pasyente gamit ang nagkadaiyang klase sa ekipo alang sa tukmang pagpanambal.

Kini gitukod sa tumong nga makatagamtam ang katawhan sa kasaligan nga sistema sa maayong panglawas.