TANAWA: Kamulo ang pagtukod sa istraktura kung diin mahimutang ang umaabot nga Quezon Community Hospital, kung diin sutaon sa doktor ang kondisyon sa pasyente alang sa insakto nga pamaagi sa panambal.